Ανακοίνωση κυκλοφορίας νέου προϊόντος – 04/08/2014

H εταιρεία Ariti ανακοινώνει την κυκλοφορία των σκευασμάτων ARITAXEL® 20mg/0,5ml και ARITAXEL® 80mg/2ml με δραστική ουσία Docetaxel  για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών  καρκίνου.