Η Ariti συμμετείχε με επιτυχία στο 30ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο στην Αθήνα, με κύριο στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για τα μη φυματικά μυκοβακτηρίδια και τις λοιμώξεις που προκαλούν στο αναπνευστικό σύστημα