Η Ariti Α.Ε. χορηγός της 3ης Ημερίδας Νευρο-Oυρολογίας με θέμα «Εστιάζοντας στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες», που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης – Ιατρείο Νευρο-Ουρολογίας & Ακράτειας, 8 Δεκεμβρίου 2018 στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη – Αθήνα.

Η Ariti Α.Ε. χορηγός της 3ης Ημερίδας Νευρο-Oυρολογίας με θέμα «Εστιάζοντας στις Υπεργεφυρικές Εγκεφαλικές Βλάβες», που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης – Ιατρείο Νευρο-Ουρολογίας & Ακράτειας, 8 Δεκεμβρίου 2018 στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη – Αθήνα.

Αρχεία: