Η Αρήτη Α.Ε. χορηγός στην 7η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ο.ΝΟ.Γ.Ο) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε), 5-7 Οκτωβρίου 2017, Χανιά.

http://onogo2017.gr/