Η Αρήτη Α.Ε. χορηγός στη 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ “Από την πρόληψη στην επανένταξη, Εκεί που Συναντιόμαστε Όλοι”, 24-25 Νοεμβρίου 2017, Συνεδριακό Κέντρο “Ι. Βελλίδης”, Θεσσαλονίκη.

http://www.premium-events.gr/images/portfolio/item/2017/myelos_programme.pdf