Η Ariti Α.Ε. χορηγός στα «ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021» που θα πραγματοποιηθούν στις 3-5 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αγριά του Βόλου