Η Ariti Α.Ε. χορηγός στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο Β’ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης με θέμα “Αποκατάσταση ασθενούς με Νόσο Πάρκινσον: Τρέχουσες προοπτικές και μελλοντικές προκλήσεις”, 05 – 06 Οκτωβρίου 2018, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας

Η Ariti Α.Ε. χορηγός στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο Β’ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης με θέμα “Αποκατάσταση ασθενούς με Νόσο Πάρκινσον: Τρέχουσες προοπτικές και μελλοντικές προκλήσεις”, 05 – 06 Οκτωβρίου 2018, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας