Η Ariti Α.Ε. χορηγός στην επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος Ουροδυναμικής, Νευροουρολογίας και Γυναικολογικής Ουρολογίας (ΟΝΟΓΟ), της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας, Καβάλα 24 Σεπτεμβρίου 2016.

http://www.huanet.gr/images/%CE%95%CE%9F%CE%95_KavalaMeeting_programme.pdf