Ψυγεία Εργαστηρίων & Καταψύκτες

Ψυγεία συντήρησης αίματος

  •   Καταψύκτες πλάσματος (-30oC)
  •   Υπερκαταψύκτες (-86oC to -150oC)
  •   Ψυγεία εργαστηρίων