Πρόληψη στις Αιματογενείς Λοιμώξεις Σχετιζόμενες με Καθετήρα

  • Αντιμικροβιακό Σύστημα Σφράγισης Καθετήρα
  • Παρέχει Βατότητα και Έλεγχο Λοιμώξεων

Διαλύματα σφράγισης καθετήρων για ασθενείς με διαφορετικές ανάγκες.
Το TauroLock™-U25.000 παρέχει μια ιδιαίτερα ισχυρή προφύλαξη έναντι της απόφραξης καθώς η ουροκινάση χρησιμεύει για τη διάσπαση των θρόμβων του αίματος.

  • κατά των μικροβίων / για την πρόληψη λοιμώξεων
  • κατά της δημιουργίας βιο-μεμβράνης / για να διατηρούνται οι καθαροί καθετήρες
  • κατά της απόφραξης / για επίτευξη καλού ρυθμού παροχής

Το TauroLock™-U25.000 περιέχει ουσίες και παρέχουν έλεγχο των λοιμώξεων στη συσκευή. Προορίζεται για χρήση σε συσκευές φλεβικής αγγειακής προσπέλασης π.χ. σε εμφυτεύσιμη συσκευή ή σε σύστημα αγγειακής πρόσβασης τύπου καθετήρα. Το TauroLock™-U25.000 πρέπει να χορηγείται εντός τον αυλών της συσκευής μεταξύ των θεραπειών για να καταστήσει τους εσωτερικούς διαδρόμους ροής ανθεκτικούς στην δημιουργία θρόμβων και αποτρεπτικούς στην ανάπτυξη βακτηριών και μυκήτων.

Το διάλυμα θα πρέπει να αφαιρείται πριν την έναρξη της επομένης θεραπείας. Δραστικά συστατικά του TauroLock™-U25.000 είναι η (κύκλο)-ταυρολιδίνη, το κιτρικό (4%) και η ουροκινάση (25.000 IU).

Η ταυρολιδίνη έχει ευρεία αντιμικροβιακή δράση (συμπεριλαμβανομένων των MRSA και VRE), ενώ το κιτρικό λειτουργεί ως αντιπηκτικό. Ταυτόχρονα, η ουροκινάσηι έχει θρομβολυτική αποτέλεσμα.

Aποτελείται από ένα φιαλίδιο με πώμα εισχώρησης (Vial) με λυοφιλοποιημένη σκόνη και μια αμπούλα των 5 mL TauroLock™ ως διάλυμα. Η παρασκευή του προϊόντος πραγματοποιείται ακριβώς πριν την χρήση

Το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να ελέγχει για τον ακριβή όγκο πλήρωσης του αντίστοιχου καθετήρα ή εμφυτεύσιμης συσκευής.