Τεχνική Υποστήριξη Ιατρικών Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης, Μηχανημάτων CRRT και Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού για Μονάδες Αιμοκάθαρσης

Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στα μηχανήματα αιμοκάθαρσης, στα μηχανήματα CRRT (Continuous Renal Replacement Therapies) και στα Συστήματα Επεξεργασίας Νερού που έχει εγκαταστήσει στα δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικά θεραπευτήρια στο χώρο της υγείας. Για περισσότερο από 20 χρόνια προσφέρουμε ανώτερες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης & after sales support εξασφαλίζοντας την μεγάλη ικανοποίηση των πελατών μας σε κάθε επίπεδο συνεργασίας.

Για την Ariti το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί το πιο σημαντικό συστατικό του οργανισμού για την επίτευξη των στόχων και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Έτσι, με συνέπεια και επαγρύπνηση επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της που συμμετέχουν σε εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια των οίκων του εξωτερικού ή σε τεχνικά σεμινάρια που διοργανώνει η ίδια για το τεχνικό επιστημονικό προσωπικό της.

Το άρτια οργανωμένο και πολυμελές τεχνικό τμήμα της εταιρείας έχει έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη/Βόρεια Ελλάδα.  Το τμήμα απασχολεί μόνιμο προσωπικό και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στο πελατολόγιο της εταιρείας.

  • Εγκατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης, μηχανημάτων CRRT και Συστημάτων επεξεργασίας Νερού στο χώρο του πελάτη
  • Επίδειξη της λειτουργίας των μηχανημάτων στο αρμόδιο νοσηλευτικό-ιατρικό προσωπικό
  • Εκπαίδευση στις λειτουργίες και τις μεθόδους θεραπείας που προσφέρουν τα μηχανήματα από πιστοποιημένο νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό της εταιρείας
  • (24ώρες/7ημέρες) τηλεφωνική υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα
  • (24ώρες/7ημέρες) τεχνική υποστήριξη για αιτήματα βλαβών σε όλη την Ελλάδα
  • Προληπτική συντήρηση των εγκατεστημένων μηχανημάτων και συστημάτων επεξεργασίας νερού
  • Αποθήκες ανταλλακτικών πλήρους επάρκειας που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων και των συστημάτων επεξεργασίας νερού

Το τεχνικό τμήμα μας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των προτύπων ΙSO 9001:2015, ISO 13485: 2016, ISO 14001:2015 για Διακίνηση και Τεχνική Υποστήριξη Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων καθώς και τις με απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π/οικ 1348/2004.