Μηχανήματα Επεξεργασίας Νερού για Μονάδες Αιμοκάθαρσης

Κεντρική Μονάδα Αντίστροφης 'Ωσμωσης Δύο Σταδίων

Το 99 % του τελικού διαλύματος αιμοκάθαρσης αποτελείται από νερό. Για το λόγο αυτό, το νερό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη θεραπεία της αιμοκάθαρσης. Το αίμα ενός αιμοκαθαιρόμενου έρχεται σε επαφή με τουλάχιστον 25.000 λίτρα τελικού διαλύματος.

 Το ολοκληρωμένο σύστημα της Herco, Hercopur διασφαλίζει υπεύθυνα και αποτελεσματικά τη χρήση του νερού για αιμοκάθαρση.

Με τη χρήση του Hercopur μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη και βέλτιστη λειτουργική αξιοπιστία των συστημάτων αντίστροφης ώσμωσης δύο σταδίων. Η κεντρική μονάδα δύο σταδίων, περιλαμβάνει δύο συστήματα αντίστροφης ώσμωσης συνδεδεμένα σε σειρά. Με αυτό το τρόπο, δεν παρέχεται μόνο η υψηλότερη ποιότητα καθαρού νερού μέσω της διπλής επεξεργασίας, αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια λειτουργίας, επειδή και τα δύο συστήματα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη λειτουργία.

  • Μεγαλύτερη λειτουργική ασφάλεια μέσω του συστήματος εφεδρείας
  • Ομοιόμορφη περιφερειακή συγκόλληση του ανοξείδωτου χάλυβα
  • Υψηλότερη ποιότητα καθαρού νερού 
  • Πρόληψη της ρύπανσης με τη σύνδεση των λεπτών σπειρωτών μεμβρανών σε σειρά 
  • Σχεδιασμός κατασκευής χωρίς νεκρά σημεία 
  • Πλήρως αυτόματοι και προγραμματιζόμενοι χρόνοι λειτουργίας 
  • Αυτόματη συσκευή απολύμανσης
  • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου