Φίλτρα Αιμοκάθαρσης (Υψηλής & Χαμηλής Διαπερατότητας)

High Flux

 

Τριχοειδικά φίλτρα υψηλής διαπερατότητας από συνθετική μεμβράνη Polyester Polymer Alloy (PEPA), για αιμοκάθαρση high flux και όλες τις σύγχρονες παραλλαγές της (Hemodiafiltration, Hemofiltration κλπ.)

Low Flux

 

Τριχοειδικά φίλτρα από συνθετική μεμβράνη Polysulfone