Διαλύματα Αιμοκάθαρσης & Υποκατάστασης

Διάλυμα αιμοδιήθησης-αιμοδιαδιήθησης

με γαλακτικά για θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας.

 

Διάλυμα αιμοδιήθησης-αιμοδιαδιήθησης σε σάκο δύο διαμερισμάτων με διττανθρακικά

για θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας.

 Διαλύματα Αιμοκάθαρσης