Σετ αρτηριακών – φλεβικών γραμμών

Για όλους τους τύπους μηχανημάτων τεχνητού νεφρού