Για  απολύμανση, καθαρισμό και αφαλάτωση μηχανημάτων αιμοκάθαρσης.

Δράσεις

  • Βακτηριοκτόνος 
  • Μυκητοκτόνος 
  • Αδρανοποιητική έναντι Ιών (Rota-, Poliovirus, HBV, HIV)