Η αιμοκάθαρση (ή αιμοδιύλιση, ή Τεχνητός Νεφρός) είναι μία εξωσωματική μέθοδος – διαδικασία προκειμένου να καθαρίσει το αίμα από τις άχρηστες, βλαβερές για τον οργανισμό ουσίες και να αποβάλει την περίσσια των υγρών. Κατά την αιμοκάθαρση μεταφέρονται οι άχρηστες ουσίες που παράγονται καθημερινά στον οργανισμό διαμέσου ειδικών φίλτρων. Ο νεφροπαθής προσέρχεται συνήθως μέρα παρά μέρα σε οργανωμένη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και συνδέεται τουλάχιστον για 4-5 ώρες με το ειδικό μηχάνημα Τεχνητού Νεφρού.

Η εταιρεία ARITI A.E.  είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές στην Ελλάδα, με μια πλήρη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών για την αιμοκάθαρση.