Παροχετεύσεις τραύματος σιλικόνης

Πολυαυλικές – Απλές

  • Πολυαυλικές παροχετεύσεις
  • Απλές παροχετεύσεις σιλικόνης
    • Μαλακές και φιλικές προς τους ιστούς
    • Αποστειρωμένες έτοιμες προς χρήση
    • Στρογγυλές και επίπεδες
    • Ακτινοσκιερές

Διατίθενται σε στρογγυλές και επίπεδες σε μεγέθη FG 10, 14, 18 με τροκάρ

Επίσης, διατίθενται επίπεδες παροχετεύσεις σε μεγέθη FG 14 7mm & 10mm

Προσαρμόζονται εύκολα σε όλους τους τύπους παροχετεύσεων