Ετήσιο Συμπόσιο τμήματος Ενδομυελικών Ηλώσεων με πρακτική άσκηση

Η Ariti A.E. συμμετέχει στο Ετήσιο Συμπόσιο τμήματος Ενδομυελικών Ηλώσεων με πρακτική άσκηση, που διεξάγεται 29-31 Ιανουαρίου 2016 στο Grand Serai Hotel στα Ιωάννινα.

http://www.ctmi.gr/iloseis2016