Η Ariti “Χρυσός Χορηγός” στο “18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας” 13-17 Μαΐου 2014 στην Αλεξανδρούπολη.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα συνεδρίου