Η Αρήτη Α.Ε. χορηγός στην 5η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΗΝΑΝΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ / ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / 02-03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 / COTSEN HALL – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ