Η Ariti Α.Ε. χορηγός στο 20° Ετήσιο Συνέδριο της Β΄ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Η Ariti Α.Ε. χορηγός στο 20° Ετήσιο Συνέδριο της Β΄ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με θέμα «Ελληνικές Κατευθυντήριες οδηγίες Αποκατάστασης κλινικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με ΑΕΕ».

24-25 Σεπτεμβρίου 2021, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.