Υλικοεπαγρύπνηση/Φαρμακοεπαγρύπνηση​

Υλικοεπαγρύπνηση/Φαρμακοεπαγρύπνηση

Για θέματα επιστημονικής ενημέρωσης, υλικοεπαγρύπνησης και φαρμακοεπαγρύπνησης παρακαλούμε απευθυνθείτε στα τηλ. 210 8002650 ή 6981672031(φαρμακοεπαγρύπνηση), ή και στα e-mail: pharmacovigilance@ariti.gr ή info@ariti.gr