Σπάνια νοσήματα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, παγκόσμια ημέρα σπανίων παθήσεων, η ΑRITI  εγκαινίασε μια νέα ομάδα στο φαρμακευτικό της τμήμα, αποτελούμενη από στελέχη με εμπειρία στα ορφανά φάρμακα, για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τις σπάνιες ασθένειες. Ο κύριος στόχος μας είναι μέσω των συνεργασιών με άλλες φαρμακευτικές εταιρείες, να  προσφέρουμε θεραπευτικές λύσεις σε ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με κάποιο σπάνιο νόσημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

  • Πρόσβαση στην θεραπεία

Με την εμπειρία του τμήματος κανονιστικών υποθέσεων προτείνουμε λύσεις για πρόσβαση σε θεραπεία είτε μέσω  προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης ή μέσω αδειοδότησης και έγκρισης στην Ελλάδα

  • Διακίνηση προϊόντος

Εξασφαλίζουμε κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης στoυς δύο ιδιόκτητους χώρους της εταιρείας μας Αθήνας και Θεσσαλονίκης και διακίνησης των προϊόντων σε όλη τη χώρα  

  • Φαρμακοεπαγρύπνηση

Το τμήμα κανονιστικών υποθέσεων παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης και εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες όπως ‘Σχέδιο Υποστήριξης Κινδύνου’  

  • Προώθηση και Πωλήσεις

Στόχος μας η ιδανική διείσδυση στην αγορά κάθε φαρμακευτικού προϊόντος. Αποτελεί προτεραιότητά μας η εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών για τον εμπλουτισμό της γνώσης που αφορούν στα σπάνια νοσήματα, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας για την στοχευμένη αναζήτησή τους αλλά και η έκθεση όλων των  εμπλεκόμενων φορέων στην προστιθέμενη αξία ενός ορφανού φαρμάκου       

  • Ανάλυση της αγοράς

Παρέχουμε δεδομένα αναφορικά στον επιπολασμό μιας σπάνιας νόσου, τα κέντρα εξειδίκευσης/εμπειρογνωμοσύνης, τις υποδομές για διάγνωση, πληροφορίες για συλλόγους ασθενών καθώς και δίκτυα επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με συγκεκριμένη νόσο. Στην ανάλυσή μας παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις ισχύοντες κατευθυντήριες οδηγίες στην διαχείριση νοσημάτων αλλά και λεπτομερής περιγραφή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

Για θέματα επιστημονικής ενημέρωσης και φαρμακοεπαγρύπνησης παρακαλούμε απευθυνθείτε στα τηλ. 210 8002650 ή 6981672031, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pharmacovigilance@ariti.gr