Αιματολογικά Φάρμακα

Εμπορική ΟνομασίαΔραστική ΟυσίαΚατηγορία 

Lenalidomide
LenalidomideΆλλα ανοσοκατασταλτικά

Για θέματα επιστημονικής ενημέρωσης και φαρμακοεπαγρύπνησης παρακαλούμε απευθυνθείτε στα τηλ. 210 8002650 ή 6981672031, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pharmacovigilance@ariti.gr