Ογκολογικά Φάρμακα

Εμπορική ΟνομασίαΔραστική ΟυσίαΚατηγορία 

LetraFem
LetrozoleΑντινεοπλασματικός Παράγοντας, Μη Στεροειδής Αναστολέας της Αρωματασης
RectoxalOxaliplatinΑντινεοπλασματικός Παράγοντας,Παράγοντας Πλατίνας

Irican
Irinotecan hydrochloride trihydrateΑντινεοπλασματικός παράγοντας, Αναστολέας Τοποϊσομεράσης Ι

Topocan
Topotecan hydrochlorideΑντινεοπλασματικός παράγοντας, Αναστολέας τοποϊσομεράσης Ι

Gemlag
Gemcitabine HydrochlorideΑντινεοπλασματικός Παράγοντας, Ανάλογο πυριμιδίνης

Capibine Ariti
CapecitabineΑντινεοπλασματικός Παράγοντας, Ανάλογο πυριμιδίνης

Για θέματα επιστημονικής ενημέρωσης και φαρμακοεπαγρύπνησης παρακαλούμε απευθυνθείτε στα τηλ. 210 8002650 ή 6981672031, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pharmacovigilance@ariti.gr