Εμπορική ΟνομασίαΔραστική ΟυσίαΚατηγορία 

Fenedim Gel
Dimetindene maleateΑντιισταμινικά για τοπική χρήση, Φάρμακα της ομάδας των αλκυλαμινών

Για θέματα επιστημονικής ενημέρωσης και φαρμακοεπαγρύπνησης παρακαλούμε απευθυνθείτε στα τηλ. 210 8002650 ή 6981672031, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pharmacovigilance@ariti.gr