Ενέσιμα Μικρού Όγκου

 

Εμπορική ΟνομασίαΔραστική ΟυσίαΚατηγορία 


Magnesium Sulfate Ariti

Magnesium Sulfate HeptahydrateΠεπτική οδός και μεταβολισμός. Συμπληρώματα μεταλλικών στοιχείων.

Adrenaline Ariti
ΕπινεφρίνηΑδρενεργικοί παράγοντες για νοσοκομειακή χρήση
AtropineAτροπίνη θειϊκήΑλκαλοειδή της ευθαλείας, τριτοταγείς αμίνες, μουσκαρινικός ανταγωνιστής

Για θέματα επιστημονικής ενημέρωσης και φαρμακοεπαγρύπνησης παρακαλούμε απευθυνθείτε στα τηλ. 210 8002650 ή 6981672031, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pharmacovigilance@ariti.gr