Σχετικά με το LoFric

Παρουσίαση της Ariti A.E. για το έτος 2017 στο περιοδικό “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ” της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

http://www.hellenicurology.com/index.php/Hellenic-Urology

Παρουσίαση της Ariti A.E. για το έτος 2016 στο περιοδικό “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ” της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

http://www.hellenicurology.com/index.php/Hellenic-Urology