Διάκριση της ARITI στα Diamonds of the Greek Economy 2019

Με την ηχηρή παρουσία πάνω από 600 επιχειρηματιών και εκπροσώπων επιχειρήσεων έλαβε χώρα στις 10 Ιουλίου 2019 στο Grande Bretagne Hotel Athens η παράδοση των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2019.

Μεταξύ των βραβευθέντων και η ARITI A.E. που τιμήθηκε με τη διάκριση επιχειρηματικής αριστείας “The Most Admired Enterprises in Greece”.

Οι συμμετέχοντες στον καταξιωμένο αυτό θεσμό έστειλαν ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και για την τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι βραβεύσεις στηρίχθηκαν σε αυστηρή αξιολόγηση 10.000 (εκ των σημαντικότερων βάσει κύκλου εργασιών) επιχειρήσεων, η οποία κατέληξε στην παρουσίαση των υγιέστερα αναπτυσσόμενων εταιρειών βάσει πέντε συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών. Η όλη αξιολόγηση έγινε από το επιτελείο της New Times και την διαδικτυακή τράπεζα πληροφοριών Νew Times List.