Η εταιρεία Ariti SA ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατροτεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων για περισσότερο από 35 χρόνια, αποτελεί δε σημαντικό συνεργάτη των πλέον διεθνώς αναγνωρισμένων και αξιόπιστων κατασκευαστικών οίκων.

Η εταιρεία Ariti SA ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρο-τεχνολογικών και φαρμακευτικών προϊόντων για περισσότερο από 35 χρόνια, αποτελεί δε σημαντικό εμπορικό αντιπρόσωπο και συνεργάτη των πλέον διεθνώς αναγνωρισμένων και αξιόπιστων κατασκευαστικών οίκων.

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Δημιουργήσαμε τα Πρότυπα Νεφρολογικά Κέντρα Αθηνών, Αττικής, Γαλατσίου, Θεσ/νίκης, Πέλλας, Κομοτηνής, Πειραιά, Ιλίου και πρόσφατα των Πατρών στην Πελοπόννησο.

Κάνουμε πράξη την πιο ολοκληρωμένη αντίληψη στη φροντίδα των νεφροπαθών.